fellowship award recipients

 

1998 74th Annual Session - Boston, MA

No candidates yet.

 

1999 75th Annual Session (4) – Salt Lake City, UT (July 21–25)

Cathy Roberts, MADAA, EFDA, CDA-Emeritus, COA-Emeritus, CDPMA-Emeritus, CPFDA-Emeritus (Indiana)  

Kristy Borquez, CDA, RDAEF, FADAA (California)

Natalie Kaweckyj, LDA, RF, CDA, CDPMA, COA ,COMSA, CPFDA, CRFDA, MADAA, BA (Minnesota) 

 

2000 76th Annual Session (4) – Toronto, Canada (July 20–23)

 

2001 77th Annual Session (5) – New York City, NY (Aug. 2-5)

Donna Lepkoski, CDA, FADAA, EFDA (Pennsylvania) 

Jennifer Blake, CDA-Emeritus, EFDA, MADAA (Indiana)

 

2002 78th Annual Session (12) – Honolulu, HI (July 4-7)

Bonnie Marshall, CDA, EFDA, EFODA, MADAA, RDA (Washington) 

Elaine Pritchett Bowser, CDA, MADAA (Virginia)   

Kimberly A. Allen, CDA. EFDA, MADAA, LDH, BS (Indiana) 

Linda Kihs, CDA, EFDA, OMSA, MADAA (Oregon)  

Wendy Frye-Agers, CDA RDA, EFDA, MADAA (Missouri)  

 

2003 79th Annual Session (4) – Nashville, TN (July 18-21)

Beth M. Barber, COA, MADAA, BS (Connecticut)

M. Jacqueline W. Milnes, CDA, COA, FADAA (South Dakota) 

Peggy L. Huddleston, CDA MADAA (Ohio) 

Shoshanna M. Hinder, BA, FADAA, COA, CDPMA, SOA (Pennsylvania) 

 

2004 80th Annual Session (11) – Anaheim CA (July 8-11)

Carol K. Oeder CDA, LPN, CDPMA, COA, CPFDA, CRFDA, FADAA (Georgia)

Terese M. Morin (Youngdahl), LDA, CDA, CDPMA, FADAA (Minnesota)

 

2005 81st Annual Session (6) - Washington, DC (July 14–17)

Linette Schmitt, LDA, CDA, MADAA (Minnesota)

Mary Lawrence, CDA, EFDA, MADAA (Maryland)

 

2006 82nd Annual Session (13) – Denver, CO (August 2-6)

Barbara Gurnee, RDA, CDA, FADAA BS (Michigan)

Debralee Ike, CDA, RDA, FADAA (Tennessee)

Susan Marsh-Youngken, EFDA, CDA, FADAA (Pennsylvania)

 

2007 83rd Annual Session (28) – San Francisco, CA (September 26-30) 

Bettie S. Rogers, CDA Emeritus, FADAA (South Carolina)

Claudia Pohl, CDA,RDA,FADAA,BVEd  (California)

Kathy Townsend, CDA, RDA, FADAA (Minnesota)

Karen Kroll, CDA, LDA, RF, FADAA (Minnesota)

Lee Ann Turnbaugh, FADAA (Missouri)

Lisa Welberg, LDA, CDA, FADAA (Minnesota)

Lynn L. Murray, M.Ed., CDA, EFDA-RF, CPFDA, MADAA (Oregon)

Mary Harrison, CDA, EFDA, EFODA, FADAA (Oregon)

Maureen Mosse, CDA, RDA, FADAA (Iowa)

Roberta Worm, CDA FADAA BS (Nebraska)

Shari L. Becker, CDA RDA FADAA (California)

Stephanie Schmidt, CDA, RDAEF2, CDT, COA, CPFDA, CRFDA, FADAA (California)

Virginia Cairrao, CDA, FADAA (Rhode Island) 

Virginia Cardoza, RDA, FADAA (California)

 

2008 84th Annual Session (3) – San Antonio, TX (October 16-19)

Marcia Steenhard, LDA, FADAA (Minnesota)

 

2009 85th Annual Session (6) – Kauai, HI (September 30 – October 4)

Jennifer McCarty, CDA, RDA, MADAA (Michigan)

Lois Bell, CDA, CRFDA, CPFDA, MADAA (South Carolina)

Lori Barnhart, CDA, RDA, FADAA (Michigan)

Lori Paschall, CDA, CPFDA, CRFDA, FADAA (South Carolina)

Melissa Appold, EdM, RDA, CDA, FADAA (Michigan)

 

2010 86th Annual Session (5) - Orlando, Florida

Cathleen Meyer-Butler, CDA, MADAA (Indiana)

Gwen Graham-Feldkamp, CDA, RDA, FADAA (Michigan)

 

2011 87th Annual Session (5) - Las Vegas, NV (October 10-14)

Gina Conrad, CDA, RDA, MADAA, AS, BSC (Tennessee)

Jena Payne, CDA, RDH, CPFDA, CRFDA, MADAA, EDDA (Georgia)

Robyn Wilson, CDA, RDA, FADAA (North Dakota)

Ronda Lane, BS, CDA, RDA, FADAA (Texas)

 

2012 88th Annual Session (8) – San Francisco, CA

Betty A. Fox, A.S., CDA, RDA, FADAA (Tennessee)

Denise A. Hall, CDA RDA EFDA FADAA (Iowa)

Dolores M. Muniz, CDA, FADAA (New Mexico)

Marijane Juricic, CDA, MADAA (Missouri)

Susan Lipsitt, CDA, FADAA (Massachusetts)

Terri L. Bannor, CDA, CDPMA, RDA, LDA, RF, BS, FADAA (Indiana)

Wendy J. Wakefield, CDA, FADAA, CRFDA, EFDA (Missouri)

 

2013 89th Annual Session (6) – New Orleans

Cindy Gerber, CDA, CDPMA, FADAA (Indiana)

Crystal Wachter, CDA, RDA, FADAA (New York)

Deborah Killenbeck, CDA, RDA, FADAA (New York)

Kimberly Arny CDA, CODA, MADAA (Ohio)    

Robynn Rixse, BS, CDA, EFDA, MADAA, FAADOM (Pennsylvania/Colorado)

Tija Hunter, CDA, EFDA, CDIA, CDSO, CDSH, MADAA (Illinois)

 

2014 90th Annual Session (8) – San Antonio, TX (October 9-12)

Colette Jesikiewicz, CDPMA, FADAA (Pennsylvania)

Dr. Lori Gagliardi, CDA, RDA, RDH, FADAA, Ed.D. (California)

Janice Crews, CDA, FADAA (North Carolina)

Jenny Yarusso, LDA, CDA, FADAA (Minnesota)

Karen Comisi. CDA, RDA, FADAA (South Carolina)

Theresa Anderson, CDA, EFDA, CDIA, CDIM, MADAA (Missouri)             

Teresa L. Rogers, CDA, CPFDA, MADAA (South Carolina)

Veronica Chapin, MADAA (Wisconsin)

 

2015 91st Annual Session – Washington, DC (Nov. 5-8)

Beth Doyle, CDA EFDA FADAA BSAM (Ohio)    

Ellen Gambardella, CDA, RDA, FADAA, M.Ed. (Massachusetts)

Lisa Cooper Smith, CDA, FADAA (Connecticut)

Yvonne Evans, BS, RDA, MADAA (Tennessee)                                          

     

2016 92nd Annual Session – Denver, CO (October 20-24) 

Kristina Sprague, CDA, RDA, BS, FADAA (Michigan)         

 

2017 93rd Annual Session 

Gilah Gersten, ´╗┐AS, BA, CDA, MADAA (Connecticut)     

Kelli Olson, LDA, CDA, CDPMA, CPFDA, FADAA (Minnesota)                               

Mary Kissner, CDA, LDA, FADAA (Minnesota)

Mark Matney, CDA RDA FADAA BS (Tennessee)

Veyann P. Henry, CDPMA, RDA, FADAA (Kentucky)

 

2018 94th Annual Session

Elizabeth (Lisa) Moyer, BS, CDA, CDPMA, EFDA, FADAA (Maryland)

Jennifer Landwehr LDA, CDA, FADAA (Minnesota)

Jessica Walker, CDA, RDA, EFDA, FADAA (Tennessee)

Sandra Parris, CDA, FADAA (North Carolina)

Sherri Lewis, CDA, FADAA (Oklahoma)

Tyler J. Winter, LDA, CDA, RDA, FADAA (Illinois)

 

2019 95th Annual Session 

Ann Kiyabu, CDA, BA, FADAA (Hawaii)       

Danielle Carp RDA, CDA, CPFDA, CRFDA, FADAA (Massachusetts)

Helen Sublette, CDA, FADAA (North Carolina)

Lisa Clements CDA, COA, CPFDA, CRFDA, FADAA (Illinois)

Ma Elena Courrech Martin, CDA, COA, FADAA (California)

Megan Erpelding CDA, CPFDA, CRFDA, FADAA (Kansas)

Sandra Garcia CDA, RDA, FADAA, FAADOM (Texas)

Sandy Nicolas CDA, MADAA (Mississippi)

 

2020 96th Annual Session 

Carman Duerr, CDA, RDA, FADAA (North Dakota)

Guinevere Juckett, CDA, EFDA, CPFDA, CRFDA, FADAA (Ohio)

Jessie Campbell, EFDA, FADAA (Oregon)

Jillian M Lomax, CDA, COA, EFDA-RF, EFODA, EdM, FADAA (Oregon)

Matt Wilkinson, FADAA, CDA, BA (Maine)

Sally Mucha, RDA, CDA, CTA, FADAA (New York)

Sarah Siroka, CDA, RDA, FADAA (New Jersey)

Stacey Simon, BA, RDA, CDA, COA, EFDA, FADAA (Iowa)

 

2021 97th Annual Session 

Amy Hertling RDA, CDA, FADAA (New York)

Denise Romero, CDA, COA, RDA OA, Ed.D, FADAA (California)

Gerardo Delgado, RDAEF2, RDA, FADAA (California)

Jami VanEnkevort CDA, FADAA (Wisconsin)

JoAnn Capouch, CDA, RDA, LDA, FADAA (North Dakota)

Paola Worden, RDA, FADAA (California)

Sarah Stream, MPH, RDA, EFDA, CDA, FADAA (Iowa)

Linda Kwak, RDAEF, FADAA (California)

 

2022 98th Annual Session 

Jodie L. Quinn, LDA, FADAA (Minnesota)

 

*If you see an error or have an update, please email Jennifer Porter at jporter@adaausa.org